Våre aldersgrenser

Som kino er vi lovpålagt å håndheve filmenes aldersgrenser. Vi ber om at du hjelper oss med dette og viser legitimasjon ved innslipp hvis du får spørsmål.

 

6 år: Tillatt for alle barn sammen med voksne

9 år: Adgang for barn ned til 6 år sammen med voksne

12 år: Adgang for barn ned til 9 år sammen med voksne

15 år: Adgang for unge ned til 12 år sammen med voksne

18 år: Absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.

Les mer om de nye aldersgrensene på Medietilsynets nettsider

 

Babyer:

Babyer er velkommen hver mandag og onsdag kl. 12.00 på Babykino. På babykinoforestillingene er det ikke adgang til å ha med seg barn over ett år dersom det er aldersgrense 9 år eller høyere på filmen som vises. Man kan ha med babyer på alle filmer med aldersgrense 6 år, men dette er ikke noe vi anbefaler. Er barnet under 2 år kan det sitte gratis i fanget, men ønsker dere eget setet til barnet må det løses barnebillett. Alle over 2 år skal løse barnebillett.

Barnebillett:

Gjelder tom fylte 14 år - dvs frem til man fyller 15 år. Kun tilgjengelig på forestillinger med oppstart før 19:30, og med aldersgrense 12 år eller lavere.

Honnørbillett:

Honnør er en rabatt som gis etter fylte 67 år. Det kan også gis honnørrabatt før fylte 67 år, men da må et eget honnørbevis kunne fremvises.  Honnørbeviset er personlig! Etter man har fylt 67, er det tilstrekkelig med legitimasjon.

Mer om aldersgrenser:

Aldergrenser på kino settes av Statens Medietilsyn, etter lovverk vedtatt av Stortinget, og gjelder ved Trondheim Kino, så vel som alle andre kinoer i Norge. Kinoene har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra aldersgrensene.

Det er viktig å merke seg at aldersgrensene som settes ikke innebærer noen anbefaling i forhold til hvem filmen passer for. En film som bare voksne vil ha utbytte av kan godt få aldersgrense 6 år dersom Medietilsynet finner at barn ikke tar skade av filmen. Om barn vil ha glede av filmen blir en annen sak - sjekk derfor om den aktuelle filmen passer før du sender barna på kino!

Merk at for aldersgrensene 9, 12 og 15 år kan barn inntil 3 år yngre enn den satte grensen se filmen sammen med en myndig person. Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er altså ikke tilstrekkelig å følge barna til billettluken.

Mer informasjon om aldergrenser finner du hos www.medietilsynet.no