Trondheim Kino - et Miljøfyrtårn

Som første store kinobedrift i landet, er Trondheim Kino et Miljøfyrtårn. Nå sertifisert for andre gang på rad. Målet er å ha miljøet i fokus i alle deler av bedriften!

Både publikum og ansatte ved kinoen er svært positive til miljøsatsingen. De ansatte er sterkt engasjert i miljøarbeidet. Hjelpsomme kinogjengere står nærmest i kø for å sortere papiravfall. Å ta miljøet på alvor, har vist seg å være både morsomt og lønnsomt.


- Vi trenger ikke skryte av hvor miljøvennlige vi er, men miljøprosjektet har vært svært positivt for oss som bedrift og skapt stort engasjement internt, sier økonomisjef ved Trondheim kino, Per Magne Reitbakken. Han har ledet arbeidet med å ta Trondheim kommunes miljøsatsing på alvor. Kinoens styreleder, kommunalråd Geirmund Lykke (KrF), har vært en pådriver i miljøarbeidet ved bedriften.
- Jeg er stolt av at Trondheim Kino er den første kinoen som er Miljøfyrtårnsertifisert, og håper det kan være til insprasjon for andre, sier styrelederen.
- Miljøsertifisering er ikke noe man gjør seg ferdig med, men som betyr en vedvarende oppmerksomhet og arbeid for forbedringer. Jeg håper og tror dette også vil skje ved kinoen, fortsetter han.
Økonomisjef Per Magne Reitbakken forklarer at miljøarbeidet har vært en stor utfordring for kinoen.
- Vi selger mye kioskvarer, vi har mange kunder innom på kort tid og vi har et stort energiforbruk. Masse folk skal inn i kinosaler som skal varmes opp og der det skal være frisk luft. Det å forbedre energiforbruken på de store anleggene våre har vært viktig.

Dette er noen av tiltakene som er gjennomført:
- Ventilasjonsanlegg og –styring er skiftet ut, noe som har ført til 20% spart energibruk.
- Kinoen har kjøpt elektrisk firmabil, pyntet med slagordet “ren underholdning”.
- De ansatte disponerer sykler for transport mellom Nova og Prinsen kinosenter.
- Kiosken har skiftet ut dispenserbrus og pappbeger til flasker.
- Korte informasjonsfilmer sprer miljøbudskapet til publikum.
- Når rulleteksten starter, tennes et lys rett mot søppelkassene - nye kasser med ny profilering.

Sertifiseringen for å bli miljøfyrtårn medfører en liste med krav som må innfris, og det blir satt mål som skal oppnås, forteller prosjektleder Per Magne Reitbakken. En forutsetning er at det skal være økonomisk lønnsomt, at vi skal tjene penger på det. Ventilasjons- og energisparingsprosjektet har f.eks. en nedbetalingsramme på 3-4 år. Hvis vi får publikum til å ta med seg søpla si og fordele det dit det skal, sparer vi renhold. Vi sparer også tid som vi i stedet kan bruke til kundebehandling, sier prosjektlederen ved Trondheim kino.

--------------------------------------------

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet Tiltakene skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for det globale miljøet.Tiltakene er konkrete og målbare, tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn, www.miljofyrtarn.no