Skal bygge "Nye Prinsen"

Trondheim kino legger nå planene for framtidas kino.

Et nytt kino- og opplevelsessenter skal bygges på tomta der Prinsen Kino er i dag.

- Vi regner med at alt skal rives - bortsett fra fasaden mot Prinsens gate. Bygget er i dårlig forfatning og noe må gjøres - uansett, sier kinosjef Egil Akselsen.

Både kinosjefen og kinoens styreleder Rune Olsø løfter blikket langt ut over kinolerretet:

- Byutvikling er stikkordet. Vi ønsker mere liv og aktivitet i denne delen av byen, det er noe ikke bare kinoen vil tjene på.

I første omgang søker Trondheim kino etter samarbeidspartnere. Meningen er at det nye senteret skal stå ferdig i 2012.

I boka "Byens magiske rom - Historien om Trondheim kino"av Trond E. Haugan, leser vi at fasaden til Prinsen kinosenter har vært uendret i 90 år - siden 1919.

I årene rett før andre verdenskrig, ble det første gang arbeidet med ideer om et stort kinosenter - mye større enn dagens Prinsen kino.

Til en arkitektkonkurranse i 1938 kom det inn et titalls detaljerte forslag om kinobygg med restaurant - og svømmehall!

Planene ble til slutt lagt til side - til fordel for det som ble Sentrum kino og seinere Nova kinosenter.

- Nova skal leve videre som kino. Vi skal fortsatt ha to kinosenter i Trondheim, understreker kinosjef Akselsen og styreleder Olsø.

Trondheim er stor nok til å ha kinodrift flere steder i byen.

- Et levende senter med et dusin kinosaler, kafeer og forretninger vil bidra gjøre bydelen Kalvskinnet til et bedre sted å bo.