Velkommen til Paris - (ingenting er som familien...)